CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG PHU DUY

Cân Định Lượng Nông Sản

Cân định lượng nhân hạt điều

Cân định lượng nhân hạt điều

Cân định lượng nhân hạt điều

Product name: Dosing weight Model: PWM-R90 Capacity: 25s/1 bag 22.68 Pre-dosing was controlled by HMI Accuracy: +-10g Manufacture materials: Stainless steel
Cân Bàn 60kg

Cân Bàn 60kg

Cân Bàn 60kg

Sử dụng cho hệ thống đóng bao 22.68kg, 11.34kg Sản phẩm Marcus - Germany Mặt bàn 400x500
Tủ Điện Máy đóng gói kết hợp máy in

Tủ Điện Máy đóng gói kết hợp máy in

Tủ Điện Máy đóng gói kết hợp máy in

Tủ điều khiển chuyền máy đóng gói 22.68 kết hợp máy in In giá trị sau mỗi lần cân Tổng giá trị sau ca làm việc