Công ty TNHH MTV May Mặc Thiên Quang

Công ty TNHH MTV May Mặc Thiên Quang ở huyện Gò Công Đông- Tiền Giang là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty Thiên Quang  hoạt động trong lĩnh vực may mặc thời trang xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Và công ty TNHH KT Điện TĐ Phu Duy là nhà thầu cơ điện được lựa chọn để thiết kế - thi công hệ thống điện chiếu sáng hệ thống, hệ thống điện động lực.

Viết bình luận