CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG PHU DUY

MCCB

MCCB 3P BM 100-HN

MCCB 3P BM 100-HN

MCCB 3P BM 100-HN

Số cực :3P 380V Dòng điện : 15A-20A-30A-40A-50A,60A-75A-100A Dòng Cắt mạch : 35KA Bảo Hành : 12 Tháng.
MCCB 3P BM 100-MN

MCCB 3P BM 100-MN

MCCB 3P BM 100-MN

Số cực :3P 380V Dòng điện : 15A-20A-30A-40A-50A,60A-75A-100A Dòng Cắt mạch : 10KA Bảo Hành : 12 Tháng.
MCCB 3P BM 100-SN

MCCB 3P BM 100-SN

MCCB 3P BM 100-SN

Số cực :3P 380V Dòng điện : 15A-20A-30A-40A-50A,60A-75A-100A Dòng Cắt mạch : 18KA Bảo Hành : 12 Tháng.
MCCB 3P BM 125-SN

MCCB 3P BM 125-SN

MCCB 3P BM 125-SN

Số cực :3P 380V Dòng điện : 125A Dòng Cắt mạch : 25KA Bảo Hành : 12 Tháng.
MCCB 3P BM 225-CN

MCCB 3P BM 225-CN

MCCB 3P BM 225-CN

Số cực :3P 380V Dòng điện : 125.150.175.200.225A Dòng Cắt mạch : 25KA Adjustable: có thể chỉnh định được Dòng Điện. Bảo Hành : 12 Tháng.
MCCB 3P BM 225-SN

MCCB 3P BM 225-SN

MCCB 3P BM 225-SN

Số cực :3P 380V Dòng điện : 125.150.175.200.225A Dòng Cắt mạch : 35KA Adjustable: có thể chỉnh định được Dòng Điện. Bảo Hành : 12 Tháng
MCCB 3P BM 250-CN

MCCB 3P BM 250-CN

MCCB 3P BM 250-CN

Loại sản phẩm: MCCB 3P Standard IEC60947-2 (Adj: 0.8-1*In)       - Model: BM 250 - CN       - Rate:  125, 150, 175, 200, 225, 250       - I cu: 22kA
MCCB 3P BM 250-SN

MCCB 3P BM 250-SN

MCCB 3P BM 250-SN

Loại sản phẩm: MCCB 3P Standard IEC60947-2 (Adj: 0.8-1*In)       - Model: BM 250 - SN       - Rate:  125, 150, 175, 200, 225, 250       - I cu: 30kA
MCCB 3P BM 400-CN

MCCB 3P BM 400-CN

MCCB 3P BM 400-CN

Loại sản phẩm: MCCB 3P Standard IEC60947-2       - Model: BM 400 - CN       - Rate:  250, 300, 350, 400 A       - I cu: 25kA
MCCB 3P BM 400-SN

MCCB 3P BM 400-SN

MCCB 3P BM 400-SN

Loại sản phẩm: MCCB 3P Standard IEC60947-2       - Model: BM 400 - SN       - Rate:  250, 300, 350, 400 A       - I cu: 35kA
MCCB 3P BM 30-CB

MCCB 3P BM 30-CB

MCCB 3P BM 30-CB

Số cực :3P 380V Dòng điện : 5A. 10A .15A .20A. 30A Dòng Cắt mạch : 1.5KA Bảo Hành : 12 Tháng.
MCCB 3P BM 50-CN

MCCB 3P BM 50-CN

MCCB 3P BM 50-CN

Số cực :3P 380V Dòng điện : 40A . 50A Dòng Cắt mạch : 2.5KA Bảo Hành : 12 Tháng.