Nhà máy chế biến chỉ sơ dừa cocovina

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Cocovina là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (American ), sản xuất chỉ sơ dừa và mụn dừa xuất khẩu theo công nghệ hiện đại.

Công ty TNHH KT Điện TĐ Phu Duy là một trong những nhà thầu thi công hệ thống điện chuyên nghiệp tự đã thiết kế, lắp đặt hệ thống tủ điện cho công ty Cocovina.

Thi công hệ thống điện công ty TNHH MTV Cocovina bao gồm:

Hệ thống tủ điện nguồn.

Hệ thống tủ bù.

Hệ thống tủ ATS.

Hệ thống tủ điều khiển.

Viết bình luận