CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG PHU DUY

Tủ điện máy bóc vỏ lụa hạt điều

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN INVT

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN INVT

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN INVT

Tủ điện điều khiển máy bóc vỏ lụa hạt điều:       - Tổng công suất: 6 HP       - Điện áp cung cấp: 3 pha 380 V       - Điều khiển tốc độ bằng biến tần Hitachi  ...
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN HITACHI

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN HITACHI

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN HITACHI

Tủ điện điều khiển máy bóc vỏ lụa hạt điều:       - Tổng công suất: 6 HP       - Điện áp cung cấp: 3 pha 380 V       - Điều khiển tốc độ bằng biến tần Hitachi  ...
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN SIEMENS

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN SIEMENS

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN SIEMENS

Tủ điện điều khiển máy bóc vỏ lụa hạt điều:       - Tổng công suất: 6 HP       - Điện áp cung cấp: 3 pha 380 V       - Điều khiển tốc độ bằng biến tần Siemens  ...
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN SHIHLIN

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN SHIHLIN

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT ĐIỀU BIẾN TẦN SHIHLIN

Tủ điện điều khiển máy bóc vỏ lụa hạt điều:       - Tổng công suất: 6 HP       - Điện áp cung cấp: 3 pha 380 V       - Điều khiển tốc độ bằng biến tần Shihlin  ...